Disclaimer

No-Nail Boxes | Activiteiten gebied "Salzbaach" L-9559 Wiltz | +352 81 92 81 - 1 | +352 81 05 17 | info@nonailboxes.lu | www.nonailboxes.lu | Leidend: Mevrouw Michèle Detaille | R.C. B91982 Diekirch | Nummer BTW LU17659620

De inhoud van de website

De auteur van de website garandeert met de nauwkeurigheid en de volledigheid van de inhoud van de informatie in deze site, en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het gebruik dat de bezoeker ervan maakt. De informatie in de website is niet ambtenaar en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwijzingen en hyperlinken

De auteur van de website kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud die op de websites wordt gepubliceerd, waar naar hij een hyperlink maakt of van een website die naar zijn website markeert. Enkel de auteur van deze respectieve zijdes is verantwoordelijk voor de aangegeven inhoud.

Rechten van intellectueel eigendom

De auteur van deze website wil voor alle elementen (beelden, logo's, gepubliceerde animatie en teksten) de betreffende auteursrechten eerbiedingen, en om in de mate van het mogelijke een beroep te doen op elementen van zijn eigen oprichting of vrij van rechten. De rechten van deze inhoud zijn gereserveerd voor de auteur van de website. Voor elke kopie of gebruik van de elementen van de website in andere on-line of gedrukte publicaties moet de uitdrukkelijke vergunning van de auteur worden gevraagd.

Bescherming van de persoonsgegevens

Om u een beter gebruik van de website te garanderen, verzamelen wij de volgende informatie bij uw bezoek van de website:

  • uw domeinnaam, wanneer u onze site bezoekt
  • uw adres e-mail, wanneer u berichten/vragen via onze site verzendt
  • geheel van de informatie betreffende de zijdes van andere websites door de bemiddelaar waarvan u onze site hebt bereikt
  • het geheel van de informatie betreffende de zijdes die u hebt geraadpleegd op onze site
  • elke informatie die u ons opzettelijk (bijvoorbeeld in verband met onderzoeken van informatie en/of van de inschrijvingen op de site) hebt gegeven

De informatie dient slechts tot een intern gebruik en wordt niet afgestaan aan andere organisaties voor commerciële doelen.

Teneinde beter u te kennen en u een verpersoonlijkt gebruik van de site aan te bieden, gebruiken wij cookies (cookie zijn een klein bestand dat door een Internet server wordt verzonden, die zich op de harde schijf van uw computer registreert. Hij houdt het spoor van de bezochte website en bevat een aantal informatie over dit bezoek). Cookie duidt eenvoudigweg uw bezoek op onze site aan en deelt ons noch uw identiteit, noch uw adres e-mail mee.b

U beschikt elk moment over een recht van toegang, rectificatie en afschaffing van de informatie die u betreft; recht, dat u kunt uitoefenen als u met ons contact opnemend per post of e-mail.

Als u van mening bent dat onze website onze politie van " persoonlijke levenssfeer niet eerbiedigt zoals zij wordt beschreven, kunt u met onze vennootschap zelf contact opnemen op het adres: Activiteiten gebied Salzbaach L-9559 Wiltz B.P. 100 L-9502 Wiltz